Articles for tag: aksjologia, alienacja, ateizm, autentyczność, duch, egzystencjalizm, Entäußerung, Entfremdung, Entzweiung, etyka, Fenomenologia Ducha, filozofia ducha, filozofia religii, filozofia społeczna, filozofia współczesna, Geist, Hegel, kapitalizm, Karol Marks, Ludwig Feuerbach, marksizm, nowoczesność, osoba, praca, psychopatologia, religia, sens życia, socjologia ekonomiczna, społeczeństwo, stosunki pracy, świadomość nieszczęśliwa, tożsamość, wyobcowanie, zaburzenia psychiczne

Absurd

Absurd: definicja w logice - wyrażenie sprzeczne wewnętrznie. W filozofii - głównie egzystencjalizm. Absurd a nonsens. Reductio ad absurdum.