Articles for tag: Adam Mickiewicz, adaptacja, air, akompaniament, alba, anakreontyk, aojdowie, aria, ballada, Bolesław Chrobry, carmen, duma, enkomion, epinikion, epos, Gall Anonim, gatunki literackie, hejnał, Horacy, hymn, hyporchem, Jan Andrzej Morsztyn, Jan Kochanowski, Julian Tuwim, Konstanty Ildefons Gałczyński, kurdesz, liryka, madrygał, minnesängerzy, nokturn, oda, padwany, pieśń, pieśni ludowe, poemat epicki, prosodion, Sebastian Grabowiecki, serena, serenada, skolion, śpiewnik, Tagelied, trubadurzy, Wespezjan Kochowski, żongler