Eneida

Eneida: epos Wergiliusza z I wieku p.n.e., narodowy poemat rzymski.

Alegoria

Alegoria: motyw, znak, który ma dwa znaczenia, znaczenie dosłowne i znaczenie ukryte. Figura retoryczna stanowiąca formę rozwiniętej metafory.