Articles for tag: abaton, adyton, Akropol, Akropol ateński, architektura sakralna, architektura starożytna, architektura starożytnej Grecji, Asklepios, Epidauros, język grecki, kapłaństwo, mitologia, Ozyrys, religia grecka, sakrum, sanktuarium, świątynie, tabu, terminy architektoniczne, Thomas Bulfinch, wejście, Witruwiusz