Articles for tag: Adam Mickiewicz, akcja, aktywizm, Alfred de Musset, Antoni Malczewski, bajronizm, Beniowski, bohater, bohater romantyczny, bunt, choroba wieku, dygresja, egzotyzm, George Byron, Giaur, Heinrich Heine, indywidualizm, ironia romantyczna, Juliusz Słowacki, orientalizm, oryginalność, Percy Bysshe Shelley, poemat dygresyjny, poezja romantycznego przełomu, powieść poetycka, prometeizm, reneizm, romantyzm, romantyzm - literatura polska, schilleryzm, Seweryn Goszczyński, tyreizm, wereryzm

Ustęp

Ustęp: w literaturze samodzielny znaczeniowo fragment utworu (np. w "Dziadach"). W prawie jednostka redakcyjna, skrót ust. Bliski odpowiednik "akapitu". Znaczenia słownikowe (ubikacja).

Duch języka

Duch języka Duch języka – z pojęciem “ducha języka” spotkać się można w ogólnych rozważaniach o języku i kulturze, o charakterze eseistycznym, filozoficznym lub wręcz potocznym. Pojęcie “ducha języka” nie stanowi jednak elementu aparatu pojęciowego współczesnego, naukowego językoznawstwa, jest to bowiem termin nieprecyzyjny i nieostry, a w dodatku często obciążony ideologicznie. Występowało natomiast w XIX-wiecznym językoznawstwie ...