Articles for tag: afisz, afiszyzm, Alfons Mucha, druk ulotny, dział dokumentów życia społecznego, Jan Cotty, jezuici, Józef Mehoffer, klepsydra, opracowanie grupowe, papier, pismo afiszowe, plakat, reklama, reklama zewnętrzna, secesja, teatr jezuicki, teatralia