Articles for tag: abolicjonizm, amalgamacja, Ameryka, Brazylia, Henry David Thoreau, historia Brazylii, historia Stanów Zjednoczonych, James Buchanan, John Brown, John Greenleaf Whittier, kara śmierci, Konstytucja Stanów Zjednoczonych, kontrola społeczna, kultura Stanów Zjednoczonych, kwakrzy, Liberia, oświecenie, rasizm, ruchy społeczne, Sierra Leone, William Lloyd Garrison, wojna secesyjna

Amalgamacja

Amalgamacja, amalgamacja kulturowa: mieszanie się elementów wielu kultur. Koncepcja Ludwika Gumplowicza. Kontekst rasistowski w Stanach Zjednoczonych (amaglamation).