Articles for tag: aer, fotografia, geodezja, geografia, mapa, plan, pomiar, poziomica, punkt, rysunek, stereopara, stereoskop, stereoskopia, stolik, topografia, zdjęcia lotnicze

Ustęp

Ustęp: w literaturze samodzielny znaczeniowo fragment utworu (np. w "Dziadach"). W prawie jednostka redakcyjna, skrót ust. Bliski odpowiednik "akapitu". Znaczenia słownikowe (ubikacja).