Articles for tag: agitacja, argument, argumentum, argumentum ad populum, argumentum ad vanitatem, chwyty erystyczne, demagogia, erystyka, konformizm, logika, lud, moda, perswazja, populus, powszechne mniemanie, propaganda, psychologia tłumu, reklama, snobizm, stereotyp