Articles for tag: analiza, analiza językowa, budowa, budowa słowotwórcza, budowa słowotwórcza czasowników, budowa słowotwórcza liczebników, czasowniki odprzymiotnikowe, czasowniki odrzeczownikowe, formant, morfem, podstawa słowotwórcza, przymiotniki odczasownikowe, przymiotniki odprzymiotnikowe, przymiotniki odprzysłówkowe, przymiotniki odrzeczownikowe, przysłówki odczasownikowe, przysłówki odliczebnikowe, przysłówki odprzymiotnikowe, rzeczowniki odczasownikowe, rzeczowniki odliczebnikowe, rzeczowniki postwerbalne, słowotwórstwo, wyraz

Adiektywizacja

Adiektywizacja: tworzenie się przymiotników z innych części mowy (zwłaszcza imiesłowów) - w sensie semantycznym. Tworzenie przymiotników od innych wyrazów, zwłaszcza rzeczowników - w sensie słowotwórczym. Także "uprzymiotnikowienie".