Articles for tag: acta martyrum, akt, biografia, biografistyka, gatunki literackie, hagiografia, historia Kościoła, historia prawa, męczennicy, pierwsi chrześcijanie, prawo rzymskie, prześladowanie chrześcijan, święci, żywoty świętych