Articles for tag: a fortiori, analogia, argument, argumentum, argumentum a contrario, argumentum a simili, contrarius, logika, prawo, przeciwieństwo, wnioskowanie przez analogię, wykładnia