Articles for tag: accumulatio, akumulacja, bogactwo narodowe, dochód narodowy, John Maynard Keynes, kapitał, kredyty, marksizm, podatek od zysku kapitałowego, pogłębienie wkładu kapitałowego, poszerzenie wkładu kapitałowego, proces, produkt narodowy netto, rachunkowość, skłonność do oszczędzania, środki trwałe, tworzenie kapitału