Articles for tag: aberracja, aberracja światła, astronomia, Gwiazdozbiór Smoka, gwiazdy stałe, James Bradley, Mikołaj Kopernik, prędkość światła, sfera niebieska, światło, teleskop, Układ Słoneczny, Ziemia

Aberracja światła

Aberracja światła Aberracja światła, także aberracja astronomiczna lub aberracja gwiezdna (dawniej także w formie aberacja światła) – w astronomii: zmiana kierunku światła powodująca pozorne przemieszczenie się ciała niebieskiego na sferze niebieskiej. Zjawisko to wywoływane jest przez ruch obserwatora względem obserwowanego obiektu (np. wraz z Ziemią). Zobacz też: aberracja – różne znaczenia terminu, tam też etymologia ...