Articles for tag: Antwerpia, cierpienie, Grupa Laokoona, Katedra w Antwerpii, krzyż, Laokoona, Michał Anioł, neoplatonizm, ołtarz, Paryz, predella, Rubens, Rzym, święta Katarzyna, święty Longin, sztuka baroku, sztuka niderlandzka, sztuka renesansu, Tintoretto, transept, tryptyk, ukrzyżowanie