Articles for tag: adres, adres czytelniczy, adres wydawniczy, bibliografia, bibliologia, cenzura, datowanie, drukarnia, impressum, inkunabuł, ISSN, karta tytułowa, kolofon, metryka książki, miejsce druku, miejsce wydania, nakładca, opis bibliograficzny, opis katalogowy, prasa, prawo, prawo prasowe, wydawca