Articles for tag: antedatowanie, archaizm, archiwistyka, bibliologia, cenzura, data, datowanie, poprawność językowa, postdatowanie, prawo, prawo karne, umowa