Jednostajność

Jednostajność: cecha pasma zdarzeń (działań) lub splotu zdarzeń (działań), taki ciąg zdarzeń lub działań który rozpatrywany w szerszym przedziale czasu składa się z czynów powtarzalnych.

Alienacja

Alienacja – proces, w którym wytwory człowieka lub elementy istoty człowieka stają się dla niego czymś obcym – stają się samodzielną rzeczywistością.