Aktywizm

Aktywizm: stanowiska i nurty filozoficzne przyznające pierwszeństwo czynowi i działalności nad myśleniem i intelektem.

Absolutyzm epistemologiczny

Absolutyzm epistemologiczny Absolutyzm epistemologiczny; absolutyzm; absolutyzm teoriopoznawczy (nowołac. absolutismus, z łac. absolutus – “bezwzględny”) – w teorii poznania pogląd dotyczący wartości wytworów poznawczych, przeciwstawny relatywizmowi epistemologicznemu. Według absolutyzmu epistemologicznego wartość wytworów poznawczych może mieć charakter bezwzględny. Odnosi się to w szczególności do teorii prawdy: według absolutyzmu teoriopoznawczego prawdziwość zdań i sądów nie jest zależna od czasu, miejsca, osoby głoszącej dany pogląd … Czytaj dalej