Articles for tag: akapit, akt mowy, analiza dyskursu, argumentacja, dialog, dyskurs, intuicja, język, Jürgen Habermas, kod, komunikacja, konsytuacja, kontekst kulturowy, logika, metodologia nauk humanistycznych, Michel Foucault, mowa, postmodernizm, poststrukturalizm, pragmatyka, praktyki dyskursywne, ratiocinatio, socjolingwistyka, spójność tekstu, tekst, tekst spójny, zdanie

Absurd

Absurd: definicja w logice - wyrażenie sprzeczne wewnętrznie. W filozofii - głównie egzystencjalizm. Absurd a nonsens. Reductio ad absurdum.