Articles for tag: akr, ar, hektar, jednostka, jednostki, język angielski, miara, morga, orka: rolnictwo, pole, rolnictwo, wół