Jednostka administracyjna pierwszego rzędu

Jednostka administracyjna pierwszego rzędu: jednostki podziału terytorialnego, na które dzieli się bezpośrednio dane państwo, względnie określone terytorium autonomiczne.