Georgius Agricola

Georgius Agricola: XVI-wieczny uczony znany jako “ojciec geologii”

Caravaggio

Caravaggio, wł. Michelangelo Merisi: włoski malarz, czołowy przedstawiciel malarstwa wczesnego baroku.

Aktualizm: geologia

Aktualizm geologiczny, uniformitaryzm, uniformitarianizm: jedna z podstawowych zasad geologii, w wyjaśnianiu przeszłości Ziemi należy opierać się wyłącznie na obserwacji sił działających obecnie.

Ababda

Ababda (Ababa, Ababde, Ababdechowie, Ababdowie, Ababdeh, Ababda Beja, Abab’da, Alababdp): lud w Egipicie i Sudanie, podgrupa ludu Bedża. Zamieszkują wybrzeże Morza Czerwonego. Utożsamiani ze starożytnymi Gebadei.

Adranum

Adranum, Hadranum: miasto na Sycylii, założone przez Dionizjusza I w miejscu świątyni Adranosa. Miejsce bitwy Timoleona z Koryntu z Hiketasem . Obecnie Adrano. Zachowane ruiny grecko-rzymskie.