Articles for tag: agon, amplifikacja, Anaksymenes z Lampsakos, Analityki, analiza dyskursu, analogia, Antyfont, apodeiksis, aporia, argument, argumentacja, argumentatio, argumentowanie, Arystoteles, asercja, consensus, Cyceron, Douglas Walton, dylemat, dyskurs, dyskusja, entymemat, epichejremat, erystyka, fortunność, Gorgiasz, indukcja, kolekcja, kompozycja, Koraks, logika, perswazja, pistis, Platon, polis, prawda, probatio, przykład, racjonalność, reklama, retoryka, sofizmaty, sorites, stosowność, sylogizm, taktyka, Tejzjasz, teza, Topiki, tranzycja

Argumentacja

Argumentacja: zespół czynności podejmowanych w celu uzasadnienia jakiegoś poglądu, jakiejś tezy. Są to tak czynności mentalne, jak i czynności werbalne (akty mowy). Argumentacja może być rozumiana także jako uporządkowany zestaw argumentów użytych przez osobę przekonującą do czegoś. Budowa tego szeregu opiera się przede wszystkim na przyjętej przez argumentującego ocenie jego skuteczności, która bywa określana terminem taktyka argumentacyjna.