Articles for tag: Abbeville, archeologia, Homo erectus, Jacques Boucher de Perthes, kultura abwilska, kultura aszelska, kultury pięściakowe, kultury prehistoryczne, pięściak

Kultura abwilska

Kultura abwilska, także kultura abewilska, szelska, abbewilska: najstarsza kultura dolnopaleolityczna na terenie Europy. Charakterystyczne pięściaki abwilskie. Dziś uznawana za wariant kultury aszelskiej.