Articles for tag: Akademia Carraccich, Akademia Świętego Łukasza, akademie, akademizm, Alexandre Cabanel, eklektyzm, Fiodor Bruni, Hans Makart, Henryk Siemiradzki, intelektualizm, Jean Gérome, kierunki w sztuce, klasycyzm, Królewska Akademia Malarstwa i Rzeźby, Lawrence Alma-Tadema, Ludwik XIV, martwa natura, mecenat, neoklasycyzm, Paul Delaroche, Paul-Jacques-Aimé Baudry, Peter von Cornelius, salon, sztuka Francji, teoria sztuki, Thomas Couture, William-Adolphe Bouguereau

Akademizm

Akademizm: kierunek w sztuce XIX wieku, głównie w malarstwie. Najszerszej obecny w sztuce francuskiej. Eklektyzm, nawiązanie do uznawanych za doskonałe dawniejszych stylów artystycznych, nawiązanie do estetyki antycznej, zamiłowanie do tematyki historycznej.