Articles for tag: 1 Księga Samuela, Abner, Absalom, anastasis, Andrea del Castagno, Antonin Mercié, Arka Przymierza, Arnold Böcklin, Batszeba, Betlejem, Biblia, Caravaggio, cytra, Dante Gabriel Rossetti, Dawid, Donatello, Filistyni, Florus z Lyonu, Giovanni Lorenzo Bernini, Goliat, Hans von Aachen, harfa, Hebron, historia Izraela, Iszbaal, Izrael, Jahwe, Jebusyci, Jerozolima, Jesse, Juda, król, Marc Chagall, Mesjasz, Michał Anioł, Moabici, monarchia, nekropolia, owca, pasterze, pojedynek, prorok, psalmy, psałterz, reakcja króla Dawida, Sadok, Salomon, Samuel, Saul, Stary Testament, święty Patryk, Syn Boży, Uriasz Hetyta

Dawid

Dawid, król Izraela Dawid – król starożytnego Izraela i Judy, jedna z głównych postaci historycznych w Biblii i jedna z kluczowych postaci w dziejach kultury. Jego życie przypada na przełom X i XI wieku p.n.e., panowanie Dawida datuje się tradycyjnie na około 1012-972 p.n.e. W chrześcijaństwie Dawid stanowi typ mesjański. Zobacz też: Dawid Michała Anioła, ...