Apoteoza

Apoteoza – uznanie istoty ludzkiej za istotę boską.