Articles for tag: Antwerpia, cierpienie, Grupa Laokoona, Katedra w Antwerpii, krzyż, Laokoona, Michał Anioł, neoplatonizm, ołtarz, Paryz, predella, Rubens, Rzym, święta Katarzyna, święty Longin, sztuka baroku, sztuka niderlandzka, sztuka renesansu, Tintoretto, transept, tryptyk, ukrzyżowanie

Aegikranion

Aegikranion Aegikranion (zlatynizowane aegikranium, aegicranium) – w terminologii sztuk pięknych: dekoracyjny element architektoniczny, ornament w kształcie czaszki kozy (kozła) lub barana w ujęciu frontalnym. Typowy dla sztuki starożytności klasycznej, najczęściej występował w sztuce sakralnej (dekoracja ołtarzy) oraz w sztuce sepulkralnej (dekoracja grobów). Zazwyczaj jako dekoracja rzeźbiarska, często w formie fryzu, płaskorzeźby, reliefu. Pierwotnie aegikranion symbolizował ...