Articles for tag: cyfra, data, epigramat, gatunki literackie, język hebrajski, kabała, liczba, litery, mowa, numerologia, occultus, okultyzm, poezja kunsztowna, sermo, spekulacja, symbol, szyfr, tradycja, znaczenie

Abrakadabra

Abrakadabra: zaklęcie i napis na amuletach, znane w magii i okultyzmie od starożytności, popularne także w średniowieczu i później. Związek z gnostyckim bóstwem Abraxas.