Articles for tag: adresat, apostrofa, asteronim, asterysk, dedykacja, gwiazda, język grecki, kryptogram, odbiorca dzieła literackiego, pseudonim, tytuł

Adresat

Adresat utworu literackiego: odbiorca dedykacji, osoba wymieniona w tekście, lub odbiorca dzieła literackiego, adresat komunikatu literackiego.