Articles for tag: Aldus Manutius, aldyny, delfin, drukarstwo, format, humanizm, kotwica, kursywa, octavo, oprawa aldyńska, pismo humanistyczne, Plutarch, renesans, sztuka renesansu, typografia, Wenecja