astronomia

Astronomia: definicja, przegląd zagadnień, historia astronomii.

Anomia

Anomia: dezintegracja społeczna, stan w którym ludzie nie przestrzegają przyjętych w społeczeństwie norm. Émile Durkheim, Robert K. Merton.