Articles for tag: Absolut, arche, Arystoteles, Bóg, Byt, filozofia religii, filozofia starożytna, jednia, Nieruchomy Poruszyciel, patrystyka, Platon, Plotyn, Stworzyciel, święty Augustyn

Absolut: filozofia starożytna

Absolut w filozofii starożytnej - w filozofii starożytnej nie istniał jeszcze bezpośredni odpowiednik terminu "absolut", jego pełnego odpowiednika o charakterze pojęciowym dopatrywać można się w późnostarożytnej koncepcji prajedni Plotyna. Istniało jednak wiele pojęć o zbliżonym charakterze.