Articles for tag: denotacja, logika, nazwa, nazwy indywidualne, semiotyka logiczna, zakres, zakres nazwy

Zakres

Zakres, zakres nazwy: klasa przedmiotów, o których zgodnie z prawdą orzeka się w języku J, używając nazwy N przy znaczeniu Z. Prz określonym znaczeniu synonim terminu "denotacja".