Articles for tag: budowa rzeczowników, ekonomia języka, jeden, nazwa, styl dziennnikarski, słowotwórstwo, uniwerbizacja, verbum

Zakres

Zakres, zakres nazwy: klasa przedmiotów, o których zgodnie z prawdą orzeka się w języku J, używając nazwy N przy znaczeniu Z. Prz określonym znaczeniu synonim terminu "denotacja".