Articles for tag: Abbas, Abbas I, bawełna, Muhammad Ali, wojna krymska, władcy Egiptu

Abbas I Pasza

Abbas I Pasza, Abbas I Hilmi: wicekról (wali) Egiptu. Wstrzymał wiele reform dziada, Muhammada Alego. Nie całkiem słusznie malowany w czarnych barwach, przyczynił się do poprawy bytu chłopów egipskich.