Articles for tag: cyfra, data, epigramat, gatunki literackie, język hebrajski, kabała, liczba, litery, mowa, numerologia, occultus, okultyzm, poezja kunsztowna, sermo, spekulacja, symbol, szyfr, tradycja, znaczenie