Eneida

Eneida: epos Wergiliusza z I wieku p.n.e., narodowy poemat rzymski.

Atrakcyjność

Atrakcyjność: w psychologii (atrakcyjność interpersonalna, atrakcyjność wzajemna). Także w estetyce, np. atrakcyjność filmu.