Achaja

Achaja: region w starożytnej Grecji, północny zachód Peloponezu.

Agora

Agora: plac miejski w starożytnej Grecji, zwłaszcza Agora w Atenach. Symbolika agory, rodzaje agor.