Articles for tag: absorpcja, atmosfera, balon meteorologiczny, freony, gradient termiczny, horyzontalny, klimatologia, mezopauza, obłoki iryzujące, ozon, platforma stratosferyczna, prognoza pogody, promieniowanie ultrafioletowe, Protokół montrealski, sfera, środowisko, stratopauza, stratosfera, tropopauza, warstwa ozonowa