barometr

Barometr: instrument stosowany do pomiaru ciśnienia atmosferycznego.

aktynometr

Aktynometr: urządzenia do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego.