Antonomazja

Antonomazja, także pronominatio: nazwa dwóch zbliżonych figur retorycznych i środków stylistycznych: użycie imienia znanej postaci jako nazwy pewnego typu, względnie odwrotnie – użycie epitetu lub peryfrazy zamiast imienia własnego.

Bercy

Bercy: dzielnica Paryża, część 12. arrondissement. Potocznie Ministerstwo Finansów Francji.