brąz

Brąz: stop miedzi z cyną i cynkiem.

Stop

Stop: mieszanina metali i innych metali lub niemetali, o właściwościach metalicznych.