Articles for tag: abstract, abstrakt, adnotacja, adnotacja treściowa, analiza, analiza deskryptorowa, analiza dokumentacyjna, analiza omawiająca, analiza usystematyzowana, analiza wskazująca, charakterystyka wyszukiwawcza, deskryptor, dokument, dokumenty, metainformacja, metodologia nauk humanistycznych, metodologia nauki, nośnik informacji, opis bibliograficzny, opis dokumentacyjny, streszczenie, streszczenie autorskie, streszczenie dokumentacyjne, synteza dokumentacyjna, tezaurus, treść, użytkownik informacji