Articles for tag: biblioteki, cenzura, czasopisma literackie, grupy poetyckie, historia literatury, instytucja literacka, kawiarnia literacka, krytyka literacka, kultura literacka, literatura, mecenat, nagrody literackie, pisarze, pokolenie literackie, prąd literacki, proces historycznoliteracki, program, program literacki, publiczność, recepcja dzieła literackiego, salon, salon literacki, socjologia czytelnictwa, socjologia literatury, wydawnictwa, zadania literatury, życie, życie literackie

Akademizm

Akademizm: kierunek w sztuce XIX wieku, głównie w malarstwie. Najszerszej obecny w sztuce francuskiej. Eklektyzm, nawiązanie do uznawanych za doskonałe dawniejszych stylów artystycznych, nawiązanie do estetyki antycznej, zamiłowanie do tematyki historycznej.