Agencja reklamowa

Agencja reklamowa – wyspecjalizowane przedsiębiorstwo zajmujące się organizacją działań marketingowych, w tym zwłaszcza planowaniem, przygotowaniem i realizacją kampanii reklamowych.

Ankieta

Ankieta: formularz z pytaniami i miejscami na odpowiedzi oraz badania ankietowe prowadzone za pomocą takiego formularza.