Articles for tag: Ania z Zielonego Wzgórza, dach, facetka, facjata, facjatka, fasada, gwara uczniowska, lukarna, mansarda, okno, pomieszczenie, strych., terminy architektoniczne