Stanisław Bąk

Stanisław Bąk (1900-1981): językoznawca, dialektolog.

Jerzy Bandtkie

Jerzy Samuel Bandtkie: badacz Śląska, historyk drukarstwa, filolog i językoznawca.