Articles for tag: architektura, architektura renesansu, architektura Włoch, artysta, budownictwo, estetyka, harmonia, Leon Battista Alberti, literatura nowołacińska, literatura włoska, proporcja, sztuka renesansu, sztuka Włoch, teoria sztuki, traktat, Witruwiusz

Barzelletta

Barzelletta: w języku włoskim dosłownie "dowcip", "żart", "kawał", szczególnie obsceniczna dykteryjka. Artykuł obejmuje tak znaczenie literackie, jak i muzyczne terminu, które są powiązane. Barzelletta to bowiem tak forma muzyczna, jak i gatunek literacki obecny w kulturze włoskiej od późnego średniowiecza do renesansu. Oba znaczenia są zresztą niemal równoznaczne z terminem "frottola".